Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala „Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

Proiectul „CRESTEREA COMPETITIVITATII COMPANIEI PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT”, Cod SMIS 47547, finantat prin Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013.

Axa prioritara III: “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”

Domeniul Major de interventie 3 : Sustinerea e-economiei

Operatiunea 1: Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri

Perioada de implementare a proiectului: 10.04.2014 – 09.04.2015